Vest fotograafidele ja TV-operaatoritele (valget värvi)

2. Vest on Eesti Autospordi Liidu omand ja kuulub võistluse järel tagastamisele pressikeskusse. Vesti tagastamata jätmisel on Eesti Autospordi Liidul õigus keelduda järgmistel võistlustel allakirjutanule vesti väljastamast.
3. Vesti kandjal on õigus viibida ainult rajaskeemil selleks ette nähtud aladel.
  • Peakohtunikul on õigus anda ajakirjanikule/fotograafile kirjalik hoiatus, kui viimane viibib rajaskeemil märgitud keelatud alas. Kahe kirjaliku hoiatuse andmisel samale ajakirjanikule/fotograafile on Eesti Rallikrossi Komiteel õigus saata kirjalik märgukiri ajakirjaniku tööandjale ning EAL‐ile ja mitte akrediteerida ajakirjanikku edaspidi Eesti rallikrossi meistrivõistlustele.
4. Vesti kandjal on keelatud viibida kinnises pargis, keelualadel ja kurvidest otseväljasõidualadel.
5. Vesti omanik kohustub:
  • mitte häirima võistluste sujuvat ohutut läbiviimist
  • mitte häirima võistlejaid ega seadma mitte mingil moel ohtu nende sooritust või elu
  • mitte häirima publikut, alludes raja turvatöötajate korraldustele ohutuse tagamiseks
  • kandma vesti võistluste ajal, mitte andma vesti teistele.
6. Käesoleva dokumendi allkirjastamisega võtab vesti kandja võistluse korraldajalt vastutuse enda elu, tervise ja töövahendite eest.
7. Vesti kandja ei ole subjektiks alaliitude kindlustuslepingute kolmandate osapooltena.
Käesolevaga võtan võistlusel viibimise ajaks vastutuse võimalike õnnetuste tagajärgede üle endale ning keeldun süüdistamast Eesti Autospordi Liitu ja võistluse korraldajat.
=

Eesti Rallikrossi sponsorid

escort tekirdağ escort tokat escort muğla escort ordu escort sivas escort kuşadası escort kıbrıs